Contact bij voorkeur via WhatsApp 06 - 50 52 53 73. Dankjewel ♥

De Maan in de Tarot

In de Rider Waite kaarten speelt de Maan een prominente rol. Grote Arcana kaart nummer 18 is hier de kaart van de Maan. Naast deze kaart zijn er zover ik gezien heb in totaal acht kaarten waar een aspect van de Maan verbeeld wordt. Het gaat hierbij om thema´s zoals het onderbewuste, de oerdriften en de mate van emotionele volwassenheid. De Maan spiegelt immers het licht van de Zon.

Wat opvalt aan deze kaarten is dat er vier Zwaarden kaarten zijn waarop de Maan afgebeeld is. De Maan wordt aan het element water toegekend, terwijl het bij Zwaarden om het element lucht gaat. Toch vind ik het passend. Als men teveel in het hoofd zit (lucht) dan worden emoties en gevoelens (water) onderdrukt. Dit wordt door sommige van de Zwaarden kaarten goed uitgebeeld. Onderstaand de betekenis van het aspect van de Maan in de verschillende Rider Waite kaarten. 


Grote Arcana - kaart 18 - de Maan

Dit is de kaart waar de symboliek van de Maan centraal staat. Deze kaart staat dan ook voor het onderbewuste, voor het deel van ons dat lange tijd verborgen blijft. De Maan symboliseert hier de diepste angsten, verborgen krachten, dromen, de egoziel, fantasie, illusies, het astrale, het paranormale en het occulte. Dat wat wij zelf aan werkelijkheid creëren. Emoties kunnen elkaar snel opvolgen, zoals eb en vloed en de gestalten van de Maan die in beweging blijven.


Grote Arcana - kaart 2 - de Hogepriesteres

Hier is het Maans-aspect prominent aanwezig. Aan de voeten van de Godin met de vele namen ligt de nieuwe Maan. Eleonore Oldenburger geeft aan dat dit de ontvankelijkheid en vasthoudendheid van het onderbewuste symboliseert. De Hogepriesteres heeft de intuïtie en het weten aan haar voeten liggen. Verder draagt de Hogepriesteres een kroon van de drievoudige Maan: Nieuwe- volle- en afnemende Maan. Deze drievoudigheid symboliseert ook de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook een mensenleven is in drie fasen in te delen. Van 0-28 jaar, van 28-56 jaar en vanaf het 56e levensjaar tot aan de aardse dood. De Hogepriesteres vertegenwoordigd niet alleen het onbewuste en de ziel, ze is ook het medium dat met één been op de Aarde staat. Het andere been blijft verbonden met de astrale wereld, met het innerlijk weten en de Akasha Kronieken.


Grote Arcana - kaart 7 - de Zegewagen

Hier wordt onder andere het vertrek uit het ouderlijk huis voorgesteld. De held of de prins heeft een embleem met het teken van de toe- en afnemende Maan op zijn schouders. Dit symboliseert de ups en downs van het leven en hoe het mee bewegen met de levensomstandigheden ervoor kan zorgen dat men een plek in het leven verovert. De Maan als embleem op het harnas vertelt ook dat de dierlijke instincten beteugeld worden door het harnas.


Kleine Arcana - kaart 8 van Bokalen

Op de kaart zie je hoe Maan voor de Zon geschoven is. Deze zonsverduistering symboliseert de verschuiving van de buitenwereld naar de binnenwereld, of de overgang van solaire naar lunaire energie. Het bewustzijn van de Zon wordt gebruikt om het onderbewuste van de Maan bewust te maken. Een mogelijke interpretatie is dat de persoon op de kaart zo zicht krijgt op wat er ontbreekt in het leven.


Kleine Arcana - kaart 2 van Zwaarden

De maansikkel rechts aan de hemel geeft aan dat het nieuwe Maan is. De Maan wordt links onder in de kaart weerspiegeld. Dit symboliseert het onderbewuste dat bewust gemaakt mag worden. De Maan staat hier net als de zee voor het emotionele leven. Door bewustwording kunnen emotionele blokkades aangepakt worden. 


Kleine Arcana - kaart 9 van Zwaarden

Hier is het symbool van de Maan op de deken van het bed te zien. De Maan staat net als de andere planeten op de deken voor de persoonlijke ontwikkeling en de uitdagingen die je hierin tegenkomt. (Ik noem de Maan hier gemakshalve een planeet, terwijl de Maan in feite een satelliet van de aarde is). De Maan past ook goed bij het thema van de kaart; je mee laten slepen door (onbestemde) angsten, de fantasie die met je op de loop gaat tijdens de donkere nacht.


Koningin van Zwaarden

Het teken van de toe- en afnemende Maan symboliseert hier de beweeglijkheid, de veranderlijkheid en de cycli van het leven. Hoewel het element lucht hier regeert, voegt de koningin met haar vrouwelijke kwaliteiten het element water toe, gevoel en compassie. Toch zit deze koningin stevig op haar troon. Er is dan ook een zuivere balans tussen gevoel en verstand.


Koning van Zwaarden

Net zoals bij de Koningin van Zwaarden is ook hier een symbool van de Maan in de troon gegraveerd. Deze symboliseren het onbewuste en het gevoel dat bij deze rationele koning op de achtergrond meespeelt. De Koning regeert met een objectieve en nuchtere kijk op zaken, waarbij hij een wijze verbinding heeft tussen gevoel en verstand.