Numerologie / Pentalogie

Numerologie houdt zich bezig met enerzijds esoterische, symbolische aspecten van getallen, en anderzijds met bredere interpretaties van getallensymboliek. Vertaald betekent numerologie 'kennis der getallen', wat niet verward dient te worden met getaltheorie. Een numeroloog zoekt naar de samenhang der dingen door het getal (als versleuteld symbool van verborgen kennis) als uitgangspunt te nemen. 


Pentalogie is een vorm van numerologie waarbij de getallen 1 tot en met 10 uit de geboortedatum om een pentagram heen gezet worden. Zo worden aanleg en levensthema’s bepaald. Het pentagram wordt op verschillende manieren bekeken. De plaatsing van  de getallen om het pentagram vertelt ook iets over aanleg op het gebied van de gezondheid en welzijn. Je kunt pentalogie zelfs gebruiken om te bepalen met welke thema’s je in een bepaalde periode of in een bepaald jaar te maken krijgt.