Artikel 'Numerologische en Pentalogische Tendensen 2024'

December 2023

2024 beloofd een jaar te worden waarin de vrouwelijke waarden een hoofdrol spelen. Numerologisch zien we de getallen 0, 2, 4, 6 en 8 als vrouwelijke getallen. De getallen 1, 3, 5, 7 en 9 noemen we mannelijke getallen. Mannelijke getallen zijn meer extrovert, actief en gericht op zichzelf. Vrouwelijke getallen zijn meer introvert, gericht op voelen en samenwerken. Het ene is uiteraard niet beter dan het andere, het gaat vooral over balans tussen beiden. Tot het jaar 2000 hadden we te maken met veel negatieve mannelijke energie zoals egoïsme, dominantie en misbruik van macht. 

Vanaf het jaar 2000 (tot 3000) zal de invloed van het vrouwelijke steeds sterker worden. Er wordt daarom ook wel gesproken over de terugkeer van de Godin, maar ook over de belofte van een wereld waarin SAMEN weer de hoofdrol krijgt. Een harmonieuze samenleving waarin ruimte is voor liefde, kwetsbaarheid en de groei van individueel bewustzijn.

2024 opgeteld geeft 2+0+2+4= 8. Zowel de afzonderlijke getallen als de optelling geeft vrouwelijke getallen. Verder kijken we numerologisch ook naar de laatste twee cijfers van het jaar. In dit geval gaat het om 2+4= 6. Hiermee komen direct of indirect alle vrouwelijke getallen aan bod. De getallen 2 en 0 staan al centraal vanaf het jaar 2000. In de pentalogie staan deze getallen voor de spirituele laag. Kenmerken van de spirituele laag zijn een grotere behoefte spiritualiteit, liefde voor mens, dier en natuur, een grotere behoefte aan geestelijk voedsel en om gewoon te mogen zijn. Mogelijke valkuilen zijn teveel in het hoofd zitten, misleiden of misleid worden en de neiging om de aardse werkelijkheid te ontvluchten. Met deze getallen in de geboortedatum is men sowieso gevoelig voor prikkels en energie van anderen. Ook de sluiers tussen het aardse en andere werelden is voor deze mensen veel dunner. Onzuivere intenties worden eerder doorvoeld en de behoefte om maatschappelijk te presteren is veel kleiner. Geborenen vanaf het jaar 2000 hebben daarom totaal andere behoeften en ook hun visie op het leven is anders dan voor geborenen tot het jaar 2000. Toch hebben ook geborenen van voor 2000 te maken met deze invloeden. Zowel persoonlijk als collectief komen deze getallen aan bod in een persoonlijk en collectief jaarpentagram.

Nu terug naar 2024. Opgeteld geeft dit het getal 8. Het hoogste getal van het vrouwelijke. In de pentalogie valt dit getal onder de planeet Venus. Zij leidt ons dus de weg volgend jaar. 8 gaat over liefde, samenwerken, verbinden en leiding nemen en geven. Als de Grote Moeder zorgen voor jezelf en de ander. Verantwoordelijkheid voelen en nemen. Onderhandelen en bemiddelen. Het ego opzij zetten ten dienste van de mensheid. Vergeving. Daar waar Mars voor oorlog staat, staat Venus voor vrede en vredelievendheid. Dit jaar zag ik iemand op televisie uitleggen waarom oorlog tot vrede leidt. De kinderen begrepen er niets van, maar volwassen kun je veel wijsmaken. Je kunt duizenden jaren oorlog voeren, maar eens komt de dag dat ingezien wordt dat er alleen maar verliezers zijn. 

Planeet Venus

Het moeilijkste is natuurlijk om te vergeven terwijl er zoveel geleden is. 8 is ook een getal van karma. Oud zeer en onopgeloste wereldproblemen komen als een duveltje uit een doosje en vragen om een oplossing.
Verder staat Venus voor geld. Komt er een einde aan de manier waarop wij met geld omgaan en verdwijnt het contante geld? Komt er een ongekende beurscrash op ons af?

Het Jaar 2024

“Alleen hij die door de nacht kan gaan, kan het ochtendlicht ontwaren’.’

De oorlogsgod Mars staat in 2024 centraal vanwege het jaar 24 dat opgeteld 6 is. Nu is er nog elk jaar ergens op de wereld wel oorlog, maar misschien brengt het getal 24 ook vrede. Zijn we bereid om alles wat we in ons hebben te gebruiken om in liefde met elkaar samen te leven? Hebben we de moed om te vergeven? Gebruiken we onze macht om in liefde en vrijheid te leven? Zijn we bereid om hard te werken en om offers te brengen? Durven we onze eigen onderwereld in te stappen om demonen te beslechten?

24 is een getal van voleinding. De dag en nacht samen duren 24 uur. Een cyclus is voltooid. Licht en donker strijden om heerschappij. Volgend jaar laten we Pluto in Steenbok definitief achter ons en Pluto in Waterman initieert ook de intrede van het Watermantijdperk. Oude machten hebben hun langste tijd gehad. Het bewustzijn van mensen groeit. 2025 wordt een 9 jaar van afronden en loslaten. Er is geen weg terug meer.

Planeet Mars

Bronvermelding

Bron Naam
Quote en Informatie Getal 24 Niels Pilaar (deels)