Artikel 'Het jaar van de Zegewagen en de Toren'

Juli 2023

Berekening jaargetal

Doordat maand en dag van mijn geboorte opgeteld en vereenvoudigd op 9 uitkomt (13+5=18/9), resoneer ik altijd mee met de mondiale trilling. 2023 geeft als jaartrilling het getal 7 (2+0+2+3 = 7), persoonlijk heb ik te maken met het getal 16/7 ( 1+3+5+2+0+2+3=16/7). Doordat de Toren een aspect van de Zegewagen vertegenwoordigd, spelen beide tarotthema’s, zowel persoonlijk als mondiaal, een belangrijke rol in 2023.


De val van het kabinet

Ik schrijf dit stukje op 8 juli 2023, een dag na de val van het kabinet. Deze vond plaats op 7-7-2023. De enige dag van het jaar waarin drie zevens voorkomen, 2023 komt opgeteld immers ook op 7 uit. Een dag die de symboliek van een 7 of 16/7 jaar benadrukt. Er is dus crisis in het torentje, Rutte moet zijn ivoren toren verlaten en de sociale en economische problemen zijn nu torenhoog. Er mag licht in de duisternis komen. Heilige huisjes worden omver geworpen. De politiek moet een afspiegeling worden van de belangen van onze maatschappij, van het volk. Er hoeft geen angst te zijn voor verandering. Dat wat we ontgroeid zijn mogen we afwerpen zoals een slang zijn oude huid afwerpt, zodat we individueel en onafhankelijk, maar toch verbonden, ons wezenlijke zelf mogen leven, waardoor we als groep ook beter functioneren. En welk ideaalbeeld mogen we loslaten? Met welke overtuigingen bouwen we onze aardse wereld? We mogen zo objectief als mogelijk naar de waarheid kijken, zoals kaart 7 en 16 vertellen. Egoïsme en totale controle hebben hier geen plaats. Trillen we mee op het collectief dan richten we ons vooral op dat wat ons verbindt, niet op dat wat scheidt.

De 7 kaarten van de Kleine Arcana

De 7 kaarten van de Kleine Arcana zijn de werkkaarten van de Zegewagen en de Toren. 7 van bekers geeft aan dat we door intuitief te voelen door de vorm heen kunnen kijken, zwaarden 7 geeft ons de mogelijkheid om tactiek en analytisch denkvermogen te gebruiken terwijl 7 van pentakels ons het geduld geven bij de ontwikkeling en vormgeving van het aardse proces en tenslotte moedigt de 7 van staven ons aan om geestelijke kracht en uithoudingsvermogen te tonen bij tegenslagen.

De Zegewagen en de Toren

De Zegewagen en de Toren behoren beide tot de 7 constellatie, waarbij de Toren de uiterlijke manifestatie van onze innerlijke Zegewagen is. Externe veranderingsprocessen (de Toren) worden gemotiveerd en aangedreven door innerlijke veranderingen (de Zegewagen). Aldus Angeles Arrien in Licht op de Crowley-Tarot.

Beide kaarten gaan dus over veranderingsprocessen en bewustwording, waarbij de Zegewagen kan worden gezien als het ego dat gericht is op het opdoen van levenservaringen die de mens steeds bewuster maken van wie hij is. Daarmee bouwt hij als ziel aan zijn aardse persoonlijkheid. Dit geeft normen en waarden en een gevoel van zijn. Verder in het proces geeft de Toren het moment weer dat het nut van identificatie tot bepaald gedrag en normen en waarden een einde gekomen is. De tijd is aangebroken om dat wat in onze natuur oppervlakkig, onecht, of geconditioneerd is, te ontmantelen. Dat wat in de periode van de Zegewagen nodig was om te groeien als persoonlijkheid heeft zijn waarde verloren. Gebeurt er niets, dan roesten we vast. Of misschien lopen we al vast in onze manier van denken, voelen en handelen. 

De Toren van Babel met zijn Babylonische spraakverwarring kan van toepassing zijn. Het is een symbool van de grootheidswaanzin van de mens. De illusie dat wij mensen het aardse spel volledig kunnen beheersen en sturen. Het Pinksterverhaal geeft hier een antwoord op. Wanneer iedereen vervult is van de Heilige Geest, dus vervuld van liefde, dan worden taalgrenzen opgeheven. Dan ontstaat er wederzijds begrip en onderlinge verbinding. Het is soms moeilijk voor te stellen, maar we zijn naar mijn mening als mensheid samen God. God is niet buiten ons, we hebben allemaal een goddelijke oorsprong. En daarmee hebben we inspraak en invloed, maar niet op een dwingende manier.

De Toren lijkt voor sommigen een nare kaart. Met een donderslag slaat de bliksem in de Toren. Een man en een vrouw vallen uit de Toren. Toch is dit een kaart met een positieve lading. De bliksem verlicht ons pad en maakt zichtbaar wat niet meer klopt. Valse concepten en door mens gemaakte instituten vallen om. De Toren en specifiek de bliksem is een symbool van heling, vernieuwing en herstel. Bliksem zorgt immers voor de vruchtbaarheid van het land.

Persoonlijke ervaringen

Wat merk ik zelf van de invloed van een 7 jaar op mijn ontwikkeling? Ik gebruik afgezien van supplementen geen medicatie meer. Deze gebruikte ik omdat ik begin 2022 vierentwintig uur per dag intense epileptische pijnaanvallen kreeg. Men vermoedt omdat tumoren op zenuwen drukten. Epilepsie hoort medisch bij de Toren, hoewel 2022 voor mij een 6 jaar was. Nu ik niets meer gebruik ben ik me veel bewuster geworden van de opgebouwde spanning in mijn lijf, hoewel ik gelukkig geen aanvallen heb. Ik ben dit jaar heel bewust bezig om te voelen wat mijn lichaam mij wil vertellen. Ik mag mijn lichaam, de Zegewagen, als een tempel voor mijn ziel zien. Toch ben ik niet mijn lichaam, mijn lichaam is mij. Waar komt die spanning precies vandaan? Wat is de invloed geweest van mijn jeugd en wat is er met mijn voorouders gebeurd? Ook trauma’s van voorouders kwamen naar voren, waardoor ik alles in een ander licht ben gaan zien. Een intens bijzondere tijd die me ontwikkeling en bewustwording brengt.

Even een zijpaadje: Uranus heerst als planeet over de Toren. Dit jaar heb ik in transit Uranus op mijn Zon in Stier staan. Deze transit heeft ongeveer dezelfde betekenis als de Toren. Heel plotseling valt dat van de persoonlijkheid en het ego weg wat zijn waarde verloren heeft, zodat het bewuste zijn verder kan groeien. Het geeft mij een gevoel van bevrijding.
De Toren kan identiteitsverlies geven door ziekte en bewustwording en dat herken in volledig. Er komen heftige energieën vrij, maar het vallen uit de Toren gaat over in vliegen wanneer je gedragen wordt. De Toren is ook het huis van God en wanneer ik in vertrouwen, overgave en vanuit authenticiteit mijn aardse reis vervolg zit ik op de juiste weg met mijn Zegewagen.


Pentalogie

Het getal 7 wordt weergegeven door het linkerbeen in het pentagram. Het linkerbeen geeft de verbinding en betrokkenheid met de aarde weer, terwijl de planeetheerser van het getal 7 de geestelijke Zon is. De Zon als geestelijk lichtwezen is symbool voor de verbinding met de hemel en onze goddelijke oorsprong. Zo zijn we zowel verbonden met de aarde als de hemel. Dit is wat een 7 jaar ook van ons vraagt. Leef je aardse leven, maar vergeet niet om vanuit kosmische bezieling te leven. 

Ook het getal 16 is terug te vinden in het pentagram middels de 1-6 as. De 1-6 is de as van het ontwaken van de mens. Je bent pas ontwaakt als je beseft dat je een goddelijk wezen bent (1), terwijl je bewust je aardse leven leeft (6). Het getal 7 leidt dan tot steeds verdere bewustwording.

‘’De oosterse vuur etende draak is het geestelijk vuur of de levenskracht die van ons verlangt dat we oude vormen binnen onze persoonlijkheid ontmantelen en vernietigen, opdat datgene wat in onze natuur echt en waar is, kan worden hersteld en geuit’’.

Citaat uit Licht op de Crowley-Tarot16 van Angeles Arrien m.b.t. kaart 16.


Huis van God

Het getal 7 bestaat uit een vierkant en een driehoek. 7 wordt ook wel het huis van God genoemd. Het vierkant staat symbool voor het aardse leven, terwijl de driehoek het geestelijk leven en de verbinding met de kosmos voorstelt, daar waar we vandaan komen.

Bronvermelding

Nr Titel Naam / Uitgeverij / Link
1 Licht op de Crowley Tarot Angeles Arrien
2 Illumination Tarot https://www.illuminationtarot.com