Contact bij voorkeur via WhatsApp 06 - 50 52 53 73. Dankjewel ♥

Januari 2019

Artikel 'Engelen - onmisbaar voor het leven op aarde'

Engelen fascineren me al lange tijd. In 2004 kreeg ik de gelegenheid om een engelen workshop in een prachtige kerk bij te wonen. De bijzondere ervaringen die ik daar opdeed hebben het geloof in deze goddelijke energieën versterkt. In het kader van dit artikel vroeg ik mensen om me heen wat hun definitie van een engel is en of zij weleens ervaringen hebben gehad met engelen. Anno 2019 voelt het gros van de mensen zich nog steeds ongemakkelijk als er over engelenervaringen wordt gesproken. 

Mijn conclusie is dat veel mensen wel één of meerdere ontmoetingen met engelen gehad hebben in hun leven, maar er wordt nog steeds niet altijd makkelijk over gepraat. Zelf vraag ik regelmatig om hulp van de engelen. Ik adviseer cliënten en cursisten hetzelfde te doen, maar bedacht me dat het zonde is dat niet iedereen om hulp vraagt indien nodig. Het werken met engelen brengt mij veel liefde en inzichten. Ik hoop daarom dat dit schrijven ook anderen inspireert, om nog meer de verbinding met engelen te maken.

Van voelen naar zien

Een aantal jaren geleden volgde ik workshops in het werken met edelstenen. Toen de cursusavond afgelopen was zag ik dat het gevaarlijk glad op de weg was geworden en het begon ook nog eens te sneeuwen. Ik had net een nare ervaring achter de rug in het rijden door sneeuw dus ik was er niet gerust op. Voordat ik naar huis ging deed ik in mezelf op het toilet een gebed gericht aan de aartsengel Michael. Toen ik terugliep om gedag te zeggen vroeg de helderziende dame die de workshop gaf me of ik soms een engel opgeroepen had. Ze zei me dat er een gigantische engel achter me stond. Zij kon niet weten dat ik om de hulp van een engel gevraagd had. Vanaf dat moment heb ik een onwrikbaar geloof en vertrouwen in hun liefdevolle aanwezigheid en bescherming.

Wat zijn Engelen

Een engel wordt vaak gedefinieerd als een boodschapper, beschermer, trooster of bemiddelaar tussen goden en mensen. Een engel is een energie of schepsel welke rechtstreeks uit de goddelijke bron komt. Een engel heeft nooit een stoffelijk lichaam gehad en kent het aardse principe van dualiteit en emoties niet. Een engel wordt over het algemeen als geslachtloos ervaren. Verder gaat het om een zuiver goddelijk en geestelijk lichtwezen.

Engelen als symbool

Een familielid heeft een engel aan het plafond hangen die al 30 jaar door haar woonkamer zweeft ter herinnering aan alle dierbaren die zij en haar geliefde met kerst en de rest van het jaar moeten missen.

Engelen en hun geschiedenis

Alle religies erkennen in een of andere vorm het bestaan van engelen. Veel mensen zijn bekend met engelen uit het christendom, de islam en het jodendom, en wellicht ook met die uit het boeddhisme en hindoeïsme. Maar ook in het hellenisme, het sjamanisme en in de legenden van Indianen, komt het bestaan van deze lichtwezens voor. Verder wordt de Godin Isis door de Egyptenaren afgebeeld als gevleugelde engel, evenals de Griekse Godin Nike.

Het geloof in engelen bestaat sinds mensenheugenis. Engelenervaringen zijn niet voorbehouden aan mensen die een religie aanhangen, atheïsten delen net zo vaak mee in deze ervaringen.

Gidsen

Gidsen worden ook weleens beschermengelen genoemd. Gidsen staan mensen bij in hun leven op aarde. Het gaat hier meestal om mensen zonder stoffelijk lichaam die nu in een andere dimensie leven. De meeste ervaringen die ik hoorde gaan over mensen die door hun beschermengel gered werden uit een gevaarlijke situatie. Mijn vroegere buurmeisje vertelde me bijvoorbeeld hoe zij als tiener de straat wou oversteken toen er plotseling een auto de hoek om kwam. Ze wist dat ze geen schijn van kans maakte en ze zette zich schrap voor de klap die zou volgen. Ze voelde een harde duw in haar rug en vervolgens stond ze aan de andere kant van de weg. In haar ooghoek zag ze een figuur, maar toen ze zich omdraaide was deze verdwenen. Ze weet gewoon dat dit haar beschermengel was.

Een andere ervaring die mij ter ore kwam betreft een tienermeisje die aangevallen werd. Ze dreigde aangerand te worden. Ze verstijfde van angst en op dat moment voelde ze de nabijheid van haar opa die haar maande om flink van zich af te bijten. Ze voelde een boost van geestelijke en fysieke kracht. Ze schrok de aanrander af en ging er alsnog vandoor. Ik begreep dat haar opa ook wel eens bij haar was tijdens een sportwedstrijd. Ook toen voelde ze hoe haar kracht plotseling toenam waardoor ze de wedstrijd won. Volgens de definities die ik tegenkwam zou een overleden opa als gids geen beschermengel zijn, maar zo wordt het door mensen vaak genoeg wèl ervaren.

Ontmoeting met een Engel

April 1999 – Nog één keer wandelen in het bos, een soort afscheidsperiode tussen twee geliefden. Ik was verdrietig, ongelukkig en mijn zelfvertrouwen was compleet weg. Het was rustig op het bospad waar mijn bijna-exvriend en ik hand in hand liepen. Een eind verder stond rechts aan de kant een sjofele man, hij zag er een beetje uit als een zwerver. Hij had kennelijk net een sjaggie gerold en toen wij langsliepen vroeg hij om een vuurtje. Mijn vriend reageerde niet, maar stopte wel met mij. Terwijl ik naar de man toeliep zei ik dat het me speet dat ik geen vuurtje voor hem had omdat ik al een tijdje geleden gestopt was met roken. Ik vertelde hem dat hij dat beter ook kon doen. Hij antwoordde niet en keek mij vriendelijk maar indringend aan. Ik groette en wilde doorlopen toen hij tot mijn verrassing riep dat ik een “lekker wijffie” was en als hij het voor het zeggen had “dan wist hij het wel en zou hij me nooit laten gaan”. Ik glimlachte en bedankte hem voor het compliment, waarop hij het nog eens allemaal luid herhaalde. Ik groette hem vriendelijk en zei hem goed op zichzelf te passen en wij vervolgden onze weg. Mijn vriend vond het maar raar. Ik voelde me echter stukken beter en zelfs ietwat vrolijk. Ook had ik heel sterk het idee dat deze ontmoeting gestuurd was. Met een vreemd gevoel keek ik om…. de man was weg, verdwenen. Er was geen zijpad, alleen een greppel. Voor de zekerheid keek ik erin, maar de man wás weg en blééf weg. Hij kon helemaal nergens heen zijn gelopen in deze korte tijd en ik begreep…. Ik glimlachte dankbaar in mezelf want ik wist dat ik een engel had ontmoet. Ik bedankte hem in stilte.

Engelenhybriden

Sommige mensen zien andere medemensen als engelen vanwege hun altruïstische aard en de pure liefde die zij uitstralen. In het bijzondere boek Hybriden van Tanis Helliwell bespreekt zij de mogelijkheid dat engelen op een goed moment incarneren als mens. Hoewel dit niet het onderwerp is in het boek Hybriden, zijn er ook theorieën die spreken van inmengingen tussen mensen en engelen, waardoor er mensen zouden zijn die niet alleen energetisch, maar ook genetisch afstammen van engelen. Anders gezegd, er zijn mensen die deels het bewustzijn van engelen hebben.

Tanis Helliwell definieert hybriden als mensen met een ruimer bewustzijn. Het gaat hier om mensen met niet menselijk DNA, of om mensen met een spiritueel niet menselijke achtergrond. Bij het laatste kun je bijvoorbeeld denken aan een vorig leven als engel of aan een leven in een ander zonnestelsel. Doel van een incarnatie als mens door een engel is om nog meer dienstbaar te kunnen zijn aan de mensheid in het kader van het kosmische plan. Mijn theorie is altijd al geweest dat je verwantschap kunt voelen met een volk, mensen, ideologie, of met bepaalde dieren door ervaringen uit vorige levens.

Algemene kenmerken van een hybride

 • Niet goed kunnen aarden.
 • Overgevoelig zijn voor geweld.
 • Je in willen zetten voor de aarde.
 • Een onafhankelijk denker zijn.
 • De eigen innerlijke leiding volgen over wat juist is, zelfs als dat ingaat tegen de norm.

 

Tanis beschrijft de 22 typen hybriden die zij ontmoet heeft, onderverdeeld in de hoofdcategorieën elementwezens, aan de mens verwante wezens en sterrenwezens. Engelen vallen onder de categorie sterrenwezens.

Als laatste wil ik hier de kenmerken van een engelenhybride gedefinieerd door Tanis Helliwel noemen. Wie weet herken je jezelf, of mensen om je heen deels in dit type mens. Ik heb bijvoorbeeld een familielid die in mijn beleving absoluut engelentrekjes heeft. Ze heeft lange tijd moeite gehad om zich emotioneel en spiritueel staande te houden in de hardheid van het aardse bestaan terwijl ze tegelijkertijd aards gezien een zeer krachtige vrouw is. Ze heeft al sinds haar jeugd geen behoefte aan vlees vanwege het leed wat mensen dieren aandoen en ze zou haar laatste euro weggeven omdat anderen het harder nodig hebben. Toen ik haar vertelde over engelenhybriden herkende ze zichzelf hier voor de volle honderd procent in.

 

Mogelijke kenmerken van een engelenhybride

 • Heeft het hart op de goede plek zitten.
 • Trekt mensen aan door hun aureool van licht en liefde.
 • Is een helper van mens, dier en planeet.
 • Gaat het donkere tegemoet en strijdt voor rechtvaardigheid, zuiverheid en liefde.
 • Stimuleert bewust of onbewust ook anderen om een beter mens te zijn.
 • Is trouw aan het goddelijke.
 • Is een perfectionist, heeft moeite met het maken van fouten.
 • Heeft moeite om zich aan te passen aan de hardheid van het aardse bestaan.
 • Heeft het gehele leven heimwee naar de goddelijke bron, dit kan somber maken.

Hulp van een Engel

Winter 1998 – Ik zat op de fiets op weg naar de sportschool. Het was vroeg in de avondschemering en het regende lichtjes. Ik zat niet lekker in mijn vel, mijn relatie was bijna over en terwijl ik fietste dacht ik na over de zin van het leven. Vanuit het fietspaadje stak ik langzaam een brede weg over. Aan de andere kant zag ik een auto naderen met een behoorlijke gang. Terwijl ik rustig naar de middenberm rolde, waar ik wilde stoppen, merkte ik dat de auto snel op mij afkwam. Zonder vaart te minderen was hij aan de linkerkant van de middenberm terechtgekomen, op mijn helft dus……. Ik kon zo snel nergens heen en wachtte eigenlijk op de klap die zou volgen. Ik sloot mijn ogen en hoorde de auto in de regen voorbijrazen. Ik voelde dat ik omhoog getild werd en opende mijn ogen. Tot mijn verbijstering was ik op de andere weghelft. Bizar! Dat kon ik nooit zelf gedaan hebben…. Ik denk er nog regelmatig aan terug en ben ervan overtuigd dat ik hulp gehad heb van een engel. Een persoonlijke beschermengel die me gered had van een verkeersongeluk

Tips voor het werken met engelen

Engelenervaringen zijn niet voorbehouden aan een bepaald soort geloof. Engelen maken geen onderscheid, elk mens op aarde heeft vrije toegang tot de pure liefde van deze goddelijke wezens. Vraag hulp wanneer je dit nodig hebt. Een engel zal je nooit afhouden van je levensopdracht, die verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Toch kan een engel je op een liefdevolle manier steunen en tot inzichten laten komen. Onder alle levensomstandigheden kun je engelen aanroepen. Er zijn vermoedelijk ontelbare engelen. Je hoeft geen engelen namen te kennen. Als je bijvoorbeeld veel verdriet hebt roep dan eenvoudigweg hardop of in jezelf, om hulp om het verdriet te kunnen dragen. Of vraag om inzichten waar je verder mee komt. Een andere manier om met engelen te werken is door engelen geleide meditaties te beluisteren. Je kunt ook een klein altaar maken met bijvoorbeeld een engelenbeeldje of een engelensteen. Hier kun je een kaarsje of wat wierook branden als dank voor hun hulp.

De 72 namen van God

Een andere manier om met engelen te werken is door te mediteren op de 72 engelen. De namen van de engelen zijn door omzetting van Hebreeuwse letters terug te vinden in de bijbel in de tekst van Exodus 14, vers 19, 20 en 21. Deze engelen vertegenwoordigen de 72 kwaliteiten van God of het goddelijke. Spreek de naam van de engel waar je mee wil werken hardop uit en vraag om begeleiding. Het is gebruikelijk om minimaal 5 dagen met een engel te werken voordat je verder gaat naar de volgende engel. Na 360 dagen heb je dan kennisgemaakt met alle engelen. Let goed op dromen en inzichten die je ontvangt. Het kan handig zijn om een meditatie dagboek bij te houden.

Tot slot

Ik ben ervan overtuigd dat wij onderdeel zijn van het goddelijke. Het ligt niet buiten onszelf, het is in ons en tegelijk is het overal om ons heen. Door je af te stemmen op het goddelijke of op pure liefde komt alleen het goddelijke weten terug wat we kwijt dachten te zijn. Het valt buiten het bestek van dit artikel om dieper in te gaan op het werken met engelen. Er is voldoende inspiratie op internet te vinden en er zijn ontzettend veel boeken geschreven over dit onderwerp. Ik heb een kleine literatuurlijst toegevoegd van de boeken die mij geïnspireerd hebben. Ik wens je bijzondere engelen ervaringen toe.

Literatuurlijst

Titel Auteur
Omgaan met engelen White Eagle
Engelen Paola Giovetti
Hybriden Tanis Helliwell
Grote Aartsengel Kaarten Ulrike Hinrichs
The 72 angels of the name Baal Kadmon
Engelen Kimberly Marooney
Het boek der Engelen Francis Melville
Engelen H.C. Moolenburgh
The book of angels Kaya & Christiane Muller
Leven met Engelen Hans Stolp
Het Engelencalendarium Ambika Wauters
Companion guide to the Angels Richard Webster
De enneagram code gekraakt Willem Jan van de Wetering
Werken met gidsen en engelen Ruth White

Afbeeldingen

Deze zijn allemaal afkomstig van Pixabay.