PENTASCOOP VOORBEELD
MARILYN MONROE
1 Juni 1926

Levenslesgetal en Tussentypegetal

Marilyn Monroe werd geboren op 1 juni 1926. Haar levenslesgetal rekenen we uit door alle losse cijfers van de geboortedatum bij elkaar op te tellen. 1+6+1+9+2+6=25 Marilyns tussentype getal is 25. Wanneer je de losse cijfers van 25 bij elkaar optelt, dus 2+5, dan kom je uit op het enkelvoudige getal 7. In het midden van het pentagram schrijven we haar levenslesgetal op als 25/7. Alle informatie die we uit haar pentalogische horoscoop halen staat in dienst van haar levenslesgetal. Dit is het belangrijkste getal, maar de dubbele getallen voordat je bij een enkelvoudig getal uitkomt geven extra informatie met betrekking tot het levenslesgetal. Deze geven aan met welke thema’s je te maken krijgt met betrekking tot de levensles. Het tussentype getal 25 geeft aan dat er een uitdaging ligt in relaties. 

Het getal 2 staat immers voor ‘ik en de ander’. De 2 heeft ook te maken met het ontwikkelen van bewustzijn. De 5 heeft invloed op de 2. De 5 is vrijheidslievend en gericht op geestelijke groei. In relaties (2) is groei (5) en ontwikkeling belangrijk. Er wordt een partner gezocht die actief in het leven staat en die zich graag blijft ontwikkelen. De relatie met de vader is heel goed, of er is geen relatie. Vaak wordt de vader en ook de partner teveel op een voetstuk gezet. De 7 geeft aan dat ontwikkeling- en beheersing van de geest noodzakelijk is. Verder vraagt het getal 7 om niet alleen kennis te ontwikkelen, maar vooral levenswijsheid. Het duurt vaak wat langer voordat men zichzelf echt kent. Marilyn Monroe stond er later in haar leven om bekend dat zij zichzelf geestelijk verder wou ontwikkelen. In eerste instantie was dit vooral gericht op spraak, zang, dans en uiterlijk, maar later stak ze energie in haar geestelijke ontwikkeling en stabiliteit. Ze onderging bijvoorbeeld psychoanalyse en ze studeerde kunstgeschiedenis. Ze verdiepte zichzelf in literatuur en ze deed veel aan zelfstudie. Hoewel ze het imago had van een dom blondje was ze in werkelijkheid intelligent en gevat.

Pentalogische gegevens

  • De 1-6 as is ingevuld met de getallen 1-662.
  • Van de 2-7 as wordt de 2 positie ingevuld met het getal 2.
  • De 3-8 as is niet ingevuld.
  • De 4-9 as is niet ingevuld.
  • De 5-0 as wordt bezet door de getallen van de 1-6 as.
  • Het element lucht, de 2-10 laag, is ingevuld met de getallen 2-66.
  • Van het element aarde, de 5-7 laag, is de 5-plek bezet met het getal 1.
  • De elementen vuur 3-9 en water 4-8 zijn niet ingevuld.

Interpretatie

De 1-6 as

Bij Marilyn Monroe is de 1-6 as is sterk aanwezig. 1 staat op de 1 positie en dubbel 6 staat op de 6 positie. De 1 duidt op een sterk mentale wilskracht, dubbel 6 duidt op een sterk lichamelijke wilskracht. Dit maakte Marilyn tot een harde werker met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dat er naast de twee 6-en ook een 2 op de 6 positie staat is belangrijk. Het duidt erop dat haar krachtige fysieke constitutie beïnvloed werd door de hooggevoeligheid van de 2. Emotionele ups en downs kunnen dan invloed hebben op de fysieke gezondheid. Marilyn werd haar leven lang geplaagd door ziekten. Ze had veel last van virusinfecties en ontstekingen (6) van het strottenhoofd. Verder heeft ze meerdere cosmetische operaties ondergaan en waren er abortussen en miskramen. Ze heeft ook een aantal zelfmoordpogingen gedaan en er was sprake van een aantal zenuwinzinkingen. De invloed van het dubbele getal 6 en het getal 2 heeft hier veel mee te maken. Het valt buiten het bestek van dit boek, maar men kan met behulp van pentalogie ook medisch naar een persoon kijken. Verder wordt de 6 in dit systeem gekoppeld aan de planeet Mars. Niet voor niets dat iemand met twee 6-en de eigen wil op een zelfverzekerde en natuurlijke manier wilskrachtig doorduwt. Ze werkte hard en maakte soms in korte tijd veel films, dat was voor die tijd een hele prestatie. Marilyn Monroe stond er ook om bekend dat ze keihard en egoïstisch kon zijn, ook een mogelijk gevolg van de twee 6-en. Daarentegen werd ze uitgebuit (ook een 6 invloed) door de filmmaatschappijen (0). De 2 staat daarentegen voor vrouwelijke energie. De 2 geeft een grotere gevoeligheid en soms labiliteit. Met een 2 in je geboortedatum ben je gevoelig voor invloeden van buitenaf. Het zou daarom goed kunnen zijn dat Marilyn ondanks haar harde werken en sterke focus op haar eigen doelen onder de invloed van de 2 gevoelig was voor de invloed van de mensen om haar heen. Ook relatiemoeilijkheden trokken waarschijnlijk een wissel op haar fysieke gezondheid. De twee 6-en verklaren ook Marilyns sterke behoefte aan seksualiteit en de vrijheid die ze lichamelijk ervaarde. Nog een opmerking over de invloed van de dubbele 6. Om de verborgen invloed van de dubbele 6 bloot te leggen tel je de getallen 6+6 bij elkaar op en je vereenvoudigt dan weer. 6+6= 12, 12 is 1+2=3. De 3 is origineel, intelligent en kan een revolutionaire houding hebben. Marilyn was haar tijd vooruit. Ze verlegde de grenzen van wat acceptabel was. Ze wist de seksistische inslag van de machtige bazen van Hollywood in haar voordeel te gebruiken.

De 2-7 as

Van de 2-7 as wordt de 2 positie bezet door het getal 2. De 2 op de 2plek geeft inlevingsvermogen en sociale vaardigheden. Dit kwam goed van pas bij acteren en in de contacten met de mensen om haar heen. De 2 invloed kan bijgedragen hebben aan de kwetsbaarheid die Marilyn uitstraalde. Verder ontbreekt de 7, terwijl de 7 ook haar levensopdracht is. Het getal 7 vraagt om het ontwikkelen van analytische vaardigheden, objectiviteit en geestelijke stabiliteit. Marilyn was doodsbang dat ze ooit krankzinnig zou worden. Haar moeder was schizofreen en zowel haar oma als een oom zijn in een psychiatrische inrichting overleden. Marilyn stak veel energie in zelfontwikkeling toen daar ruimte voor kwam in haar leven.

De 3-8 as

De 3-8 as ontbreekt. Dit wijst op een gebrek aan basisveiligheid, waardoor het langer duurt voordat men zelfbewustzijn ontwikkelt. Relaties geven dan uiteraard ook moeilijkheden. Marilyns biologische vader was niet bekend en haar moeder heeft door psychische problemen nauwelijks voor haar kunnen zorgen. Ze groeide op in pleeggezinnen en ze heeft zelfs voor korte tijd in een weeshuis gezeten.

De 4-9 as

Ook de 4-9 as ontbreekt. Dit wijst op een onbalans op het gebied van werk, controle en loslaten. Marilyn had veel behoefte aan zekerheid, waardoor ze de regie over haar werk het liefste in eigen hand had. De acteur Tony Curtis vond dat medespeelster Marilyn dictatoriale neigingen had. De behoefte aan controle door het ontbreken van de 4-9 as, maar ook de dubbele 6 verklaren dit. Toen Marilyn Monroe het gevoel had meer macht over haar leven te hebben zette ze haar eigen productiemaatschappij op. Verder wordt de 4-9 as ook wel de as van het lot genoemd. Marilyn heeft hard gewerkt om zich te onttrekken aan de onstabiele omstandigheden in haar leven. Toch kon ze emotioneel sterk schommelen tussen liefdevol en koud gedrag. Een onbalans van het getal 4 kan bevroren emoties geven, terwijl de 2 zowel liefdevol als labiel kan zijn.

De 5-0 as

De 5-0 as wordt bezet door de 1-6 as. Marilyn was vastbesloten (1-6 invloed) om haar leven (5) te transformeren. Ze werkte keihard en ze had altijd tijd en geduld met de camera. Ze had een instinctieve relatie met de camera. Marilyn was dan ook bijzonder fotogeniek (0). Fotografen hadden weinig moeite om haar uitstraling op beeld te vangen. Mars en het getal 6 staan voor het mannelijke instinct, fysieke kracht en seksualiteit. Marilyn was in die tijd een pionierster op het gebied van seksualiteit en als feministe. De dubbele 6 op de 0plek symboliseert dit mooi. Het grote publiek komt terug in het getal 0. De 0 heeft immers relatie met het collectief. Marilyn wist instinctief, ook weer een 6 kwaliteit, hoe ze het publiek (0) moest bespelen. Ze straalde veel energie uit en dat had aantrekkingskracht op anderen. Verder kwam ze door de sympathie van het grote publiek weg met een aantal schandalen. De blijvende vriendschappen die Marilyn langere tijd had waren vaak met oudere en rijpere vrouwen, die haar als een soort moederfiguur wilden beschermen. De 0 is de grote moeder.


De elementen/lagen

Het element lucht, de 2-10 laag, is ingevuld door de getallen 2-66. Van het element aarde, de 5-7 laag is de 5-plek bezet met het getal 1. Ik neem de invulling van de getallen 662 op de 6 positie ook mee als aardende factor. De elementen water en vuur zijn niet ingevuld. Marilyn heeft weinig familiebinding ervaren en er was geen voorbeeldfunctie van de ouders/verzorgers (ontbreken element water 4-8 laag). Het element aarde is wel aanwezig. Marilyn heeft zelf de regie over haar leven genomen. Hard werken en doorgaan was haar motto. Marilyn werd in eerste instantie door twee grote filmstudio’s ontslagen, maar ze hield toch vol. De 3-9 laag, het element vuur, ontbreekt. Marilyn heeft zelf moeten leren hoe ze haar leven moest regeren. Waarschijnlijk heeft het even geduurd voordat ze de juiste balans vond tussen constant initiatief nemen en overgave.