September 2019

Artikel 'De Maan voor het Voetlicht - Deel 2'

In een aantal artikelen beschrijf ik de Maan vanuit verschillende disciplines. In deel 1 heb ik aandacht besteed aan de Maan in de tarot, astronomie en astrologie. In dit artikel bekijken we de Maan vanuit de pentalogie. Verder sluit ik af met een mooie Maan tarotlegging. 

Geschiedenis van het getal 0

Het woord nul komt van het woord ‘nullus’, wat zoiets als ‘geen’ of ´leegte´ betekent. Het symbool van de 0 is een ononderbroken cirkel. De 0 symboliseert daarmee oneindigheid, omdat het geen begin en geen eind heeft. De 0 representeert het Goddelijke en de eeuwige kringloop van opbouw en afbraak. De 0 wordt ook in verband gebracht met de Ouroboros, het kosmische ei, de chaotische oertoestand, het heelal en het Al.

De 0 is de beschermende baarmoeder en de bron waaruit nieuw leven ontstaat. De trouwring is ook een afgeleide van de 0. De doorlopende cirkel van de ring symboliseert trouw en eeuwigdurende liefde. Het symbool van de 0 in de vorm van de cirkel is al duizenden jaren oud is. In de vijfde eeuw werd er in India voor het eerst rekenkundig met het getal 0 gewerkt, hoewel ik las dat de Babyloniërs, de Maya’s en de Indiërs onafhankelijk van elkaar het getal 0 ontdekten. De Romeinen kenden geen 0 als getal, terwijl de Egyptenaren, Chinezen en Mesopotamiërs een lege plek gebruikten om de hedendaagse 0 mee aan te duiden. In Europa kennen we het getal 0 pas sinds de twaalfde eeuw. De Europeanen waren eerst niet happig op dit vreemde getal en de kerk wou het werken met de 0 zelfs verbieden. Wiskundig gezien is de 0 een vreemde eend in de bijt. Het getal duidt bijvoorbeeld het niets aan, maar tegelijkertijd zorgt de toevoeging van de 0 aan een getal voor een tienvoudige vermenigvuldiging.


De Maan en Pentalogie

In de pentalogie wordt gewerkt met de getallen 0 tot en met 9. Elk van deze getallen wordt  gekoppeld aan één van de 10 planeten. Zon, Maan en Pluto worden hier gemakshalve ook planeten genoemd. De Maan krijgt een bijzondere rol toebedeeld in de pentalogie. Hans Müller koppelde de Maan namelijk aan het getal 0, terwijl hier in de meeste numerologische systemen weinig aandacht aan besteed wordt. In de naam numerologie wordt de 0, zover ik weet, zelfs helemaal buiten beschouwing gelaten


De invloed van de 2 en de 0 op het nieuwe millennium

We hebben vanuit de Westerse telling gezien, vanaf het jaar 1000 te maken gehad met de invloed van het getal 1. De 1 symboliseert het mannelijke principe van initiëren, pionieren en veroveren, waarbij de nadruk lag op het ego. Vanaf het jaar 2000 hebben we met totaal andere energieën te maken. Het vrouwelijke regeert nu door het getal 2, waardoor het accent veel meer op samenwerken, gevoel, intuïtie en de onderlinge verbondenheid valt. Ook speelt de 0 nu een bijzonder belangrijkrijke rol.

Alle geborenen vanaf 2000 hebben standaard één of meerdere nullen in de geboortedatum. Elke 0 geeft de noodzaak tot transformatie weer. Geborenen vanaf 2000 hebben daarom veel meer met onrust, chaos en veranderingen te maken dan alle geborenen die de 19 van 1900 in de geboortedatum hebben. Dat zie ik duidelijk terug in het leven van de huidige tieners om me heen. Sociale media zorgen voor continue prikkels en ook de druk vanuit de maatschappij op deze groep zielen wordt groter en groter. Op school zie ik steeds meer jongeren die zich aan het huidige (school)systeem onttrekken. Deze nieuwe generatie draagt in elk geval de belofte van transformatie in zich.


Het werken met de 0 en de Maan in de Pentalogie

Wat Hans Müller motiveerde om de 0 aan de Maan te koppelen is mij niet bekend, maar deze symbolen passen heel goed bij elkaar. De volle Maan heeft hetzelfde symbool als dat van de 0 en de Maan wisselt continue van gedaante, zoals mensen die een relatie met de 0 hebben ook altijd weer verder transformeren. Het 10 type werkt met de kwaliteiten van het getal 0 en de Maan, evenals geborenen met een 0 in de geboortedatum. Elke functionele 0 uit de geboortedatum wordt in het geboortepentagram ingevuld. Kijken we naar het daggetal, dan gaat het over geboortes op de 10e, 20e, of 30e van een maand.

Verder hebben geborenen in oktober een 0 in de geboortedatum, evenals mensen met een 0 in het geboortejaar. Elke 0 geeft verandering weer en de dynamische positie van de 0 geeft aan op welke plek de geborene met veranderingen en transformatie te maken krijgt. Let op: het eeuwgetal zoals 19 uit 1900 en 20 uit 2000 wordt nooit ingevuld.

Verder is er de mogelijkheid dat een dynamisch getal op de 0 plek komt te staan. Men mag onder invloed van de 0 en de Maan dan groeien door op een andere manier met de thema’s om te gaan die bij dit getal horen. Elk levenslestype krijgt dynamisch een ander getal op de 0 plek, mits dit getal in de geboortedatum voorkomt (zie overzicht).

Vervolgens maken we voor elke 0 in de geboortedatum nog een extra pentagram. Gaat het om een geboorte vanaf het jaar 2000, dan maak je hier voor de 0 uit het eeuwgetal 20 ook een extra pentagram. Eerst begin je met het maken van het geboortepentagram. Het tussentype getal is hierbij tevens de leeftijd dat men tot volledige ontplooiing komt. Stel dat we te maken hebben met een 35/8 type, geboren op 10-8-1979. Als de persoon 35 jaar is geworden, bereikt men het volledige potentieel van de 8. Er zit één 0 in deze geboortedatum. Voor elke 0 tellen we 10 op bij het tussentype getal. In dit geval wordt het volgende tussentype 35+10=45/9. We zeggen dan dat de betrokkene op 35 jarige leeftijd de transformatie aangaat van de 8 naar de 9. We maken nu een nieuw pentagram met de getallen uit de geboortedatum, maar met als uitgangspunt levenslestype 45/9. We duiden dit op dezelfde wijze als het eerste geboortepentagram.

Feitelijk gezien krijgt iedereen vroeg of laat met het getal 0 te maken. Vanaf het jaar 2000 tot en met 2010 had elke geborene standaard één of meerdere nullen in het persoonlijke jaarpentagram en ook nu, anno 2019, maken we voor de 0 uit 2019 een extra jaarpentagram. Hierdoor wordt de kans op een getal die op de 0 plek komt te staan, aanzienlijk groter. 

Als laatste wil ik de kroonjaren noemen. Ik bedoel hiermee de leeftijden 10, 20, 30, 40 et cetera. Op deze leeftijden transformeert men van het ene getal naar het andere. Stel dat een persoon dit jaar 50 wordt, dan laat men, vanuit de leeftijd bekeken, het werken met de 4 los. Hiervoor in de plaats begint nu het werken met de 5. Nu blijft dat de komende 10 jaren zo, maar vooral het begin van een nieuwe leeftijd decennia kan een gevoel van onrust en veranderingen geven.


Nadruk op de 5-0 as

Met het getal 5 prominent zit men niet achter de geraniums. Men kijkt het leven recht in de ogen en er is honger naar aardse ervaringen. De 0 trekt zich juist terug uit het aardse leven om de opgedane levenservaringen te verwerken. Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en emotionele groei. Personen met een nadruk op de 5-0 as hebben veel grensoverschrijdende ervaringen, onrust en veranderingen in hun leven.

Het kan heel leerzaam zijn om de pentalogie themagericht te bekijken. Ik kom in mijn database onder andere de volgende maatschappelijk bekende mensen tegen met een sterke 5-0 as: Jennifer Lawrence, Clint Eastwood, André Kuipers, Neil Armstrong, Neil deGrasse Tyson, Peter Jan Rens, Jess Glyne, Snoop Dog, Dwight Eisenhower en Bill Gates.


Correspondenties van de 0 en de Maan

Het universum van voor de oerknal, de Godin, de Grote Moeder, Akasha Kronieken, het collectief onbewuste, de tijdsgeest, sociale media, het (oer)geheugen, het Rad van Fortuin, computers (werken met de binaire getallen 0 en 1), kwantumfysica, donkere materie, het onzichtbare, nulmeting, grensoverschrijdende ervaringen, de cyclus van het leven,

heimwee naar de Bron, alomvattende eenheid, de niet-gemanifesteerde scheppende wil, creatievermogen, vormgeving, het naar binnen gericht zijn, de nog verborgen ontwikkeling, in een bubbel leven, het zelfreinigende proces van het ego, verandering, groei (op het emotionele vlak), ontwikkeling, wasdom, transformatie, aanpassingsvermogen, openbaringen, de innerlijke gaven naar buiten brengen, de uitstraling, expressie, intuïtie, verbale ontwikkeling, de zorgende moeder, onvoorwaardelijke moederliefde, naastenliefde, het gevoelsleven, het naar buiten brengen van het gevoel, innerlijke onrust, chaos, passiviteit, afkeer van aardse autoriteit en regels, veelzijdigheid, kameleon.

Literatuurlijst

Titel Auteur
Symboliek & betekenis der getallen Hajo Banzhaf
Pentalogie Numerologie 2.0 Debby Bolung
Numerologie en partnerkeuze Helmut-Whitey Kritzinger
Lesmateriaal (les 13) Gerard Huige
Lesmateriaal Niels Pilaar
The mystery of numbers Annemarie Schimmel

Afbeeldingen zijn afkomstig van Pixabay en Shutterstock.