PENTASCOOP VOORBEELD OSHO
11 December 1931

Levenslesgetal en Tussentypegetal

Osho, ook wel Bhagwan Sri Rajneesh genoemd, werd geboren op 11 december 1931. Zijn levenslesgetal rekenen we uit door alle losse cijfers van de
geboortedatum bij elkaar op te tellen: 1+1+1+2+1+9+3+1=19. Osho’s tussentypegetal is 19. Wanneer je de losse cijfers van 19 bij elkaar optelt, dus 1+9, dan kom je uit op het enkelvoudige getal 10/1. In het midden van het pentagram schrijven we zijn levenslesgetal op als 19/10/1. Alle informatie die we uit zijn pentalogische horoscoop halen staat in dienst van zijn levenslesgetal. Het tussentype getal 19 geeft aan dat er een uitdaging ligt in het thema zelfstandigheid en leiderschap (1). De 9 vraagt dienstbaarheid naar de mensheid toe, maar ook een gezond en nuchter gebruik van het de geest. 9 is ook het getal van leraarschap. Osho was leider van de Baghwan beweging. Hij zag het als zijn missie om de mensheid naar verlichting te leiden. De 1 en de 9 hebben iets tegenstrijdigs in zich. 1 is het eerste getal. De 1 zet zijn wil in en is doelgericht. De 9 is het laatste getal en het mag leren om het ego opzij te zetten en zo dienstbaar te zijn aan anderen. Osho mocht leren werken met deze innerlijke tegenstrijdigheden.

Pentalogische gegevens

  • Van de 1-6 as is de 1-plek bezet met vier 1-en.
  • Van de 2-7 as is de 2-plek bezet met een 2 en vier 1-en.
  • Van de 3-8 as is de 3-plek bezet met een 3 en een 2.
  • Van de 4-9 as is de 4-plek bezet met een 3.
  • De 5-0 as is niet ingevuld.
  • Opvallend dat alleen de 1,2,3 en 4-plek bezet zijn.
  • Maar liefst vier 1-en in de geboortedatum (zonder eeuwgetal).
  • De trigoon 1-2-3 is ingevuld.

Interpretatie

Zijn levensles nummer 1 is rijk vertegenwoordigt in de geboortedatum met vier 1-en. Osho was al jong geestelijk actief (1). Hij komt uit een familielijn (4) van geestelijken (1). Osho mocht wel leren om op een andere manier met het getal 1 te werken, het is immers zijn levensles. Iets in zijn leiderschap ging mis toen de stad en gemeenschap die hij liet bouwen ontruimd werd. Het was een inventief gebouwde en zelfvoorzienende gemeenschap, maar de heftige strijd met de omwonenden in de omgeving brak hen op. Verder wijzen vier 1-en op een enorme intelligentie, spiritualiteit en scherpzinnigheid. Osho’s boeken spreken van een ongelooflijke intelligentie, wijsheid en liefde. Mooi vertegenwoordigd door de dynamische vier 1-en op de 2 plek van aanvoelen en intuïtief weten. Verder wijzen vier 1-en op de invloed van het getal 4 op de geest (1). 4x1 is immers 4. Osho was geestelijk al jong volwassen en hij had een revolutionaire manier denken. Osho had als jongetje al lak aan onzinnige regels en autoriteit. Toch veranderde hij zelf ook in een soort autoriteit (ook weer de invloed van de vier 1-en). Hij gebruikte vooral provocatie om de mensen wakker te schudden.  De 3 op de 4 plek kan wijzen op provocatie en een revolutionaire missie of werk. Verder heeft Osho alleen de getallen 1 tot en met 3 in zijn geboortedatum. De 1-2-3 driehoek geeft aan dat hij vooral met mentale processen bezig was in zijn leven. Het zelf, zelfbewustzijn en geestelijke ontwikkeling zijn thema’s die bij deze driehoek horen. Osho gaf aan al jong verlicht te zijn geworden. Verder heeft hij verschillende periodes in zijn leven niet gecommuniceerd. Osho heeft ook veel boeken geschreven. Veel van zijn boeken gaan over het ontwaken van de geest. Allemaal zaken die een relatie hebben met de intelligentie, de geest en het bewuste zelf. De getallen die missen zijn 4 tot en met 0. Osho mocht leren om evenwichtig met aardse zaken om te gaan door invloed van de getallen 4, 5, 6, 7 en 8. Deze gaan ook over werk, materie en de maatschappij. Hier lag werk voor Osho. Hij wou de mens immers de weg naar verlichting leiden. De getallen 9 en 0 vragen om in overgave te leven door met de stroom mee te gaan.