Sinds kort ben ik toegetreden tot het bestuur van VZLA (Vereniging Zwarte Lichten Astrologie) en mag ik de Redactie doen van alle interessante en waardevolle artikelen op het gebied van de Zwarte Lichten.

De VZLA is een nieuwe interactieve vereniging voor de moderne en de toekomstgerichte astroloog.

Ontstaan
In de afgelopen jaren werd er onder een aantal astrologen gesproken over de wens om de kwaliteit(en) van de zwarte lichten te erkennen, te bewaken en verder te verspreiden. In het begin van 2011 is een groep enthousiaste zwarte lichten astrologen bij elkaar gekomen met het doel hier vorm aan te geven.

Motivatie
De Vereniging Zwarte Lichten Astrologie werd geboren vanuit de motivatie om de zwarte lichtenastrologie meer gestructureerd te vertegenwoordigen, waarbij de kwaliteit gewaarborgd wordt met de mogelijkheid om gecertificeerd zwarte lichtenastroloog te worden. Hoewel er zeker erkenning is van de zwarte lichten, waren er tot nu toe geen algemene richtlijnen omtrent het niveau waarbij men zich zwarte lichtenastroloog kan noemen.

De belangstelling voor de zwarte lichten neemt steeds meer toe, zeker in deze overgangsfase naar het watermantijdperk, waarbij wij weer een stap verder kunnen komen in onze bewustzijnsontwikkeling en zielskwaliteiten meer naar de voorgrond komen. De zwarte lichtenastrologie sluit naadloos aan bij deze ontwikkeling en is daardoor van onschatbare waarde voor de moderne en de toekomstige astroloog. Heel belangrijk dus dat er gedegen onderwijs, kwaliteitbewaking en een goede verspreiding van informatie over de zwarte lichten plaats vindt. Zie daarvoor ook de uiteenzetting op onze website over de structuur die voortkomt uit de astronomische werkelijkheid.

Doelstellingen en activiteiten
Wij zijn ons er bewust van dat deze zwarte lichtenstroming nog veel ontwikkeling zal doormaken en dat er tevens nieuwe andere vormen binnen de astrologie (denk bv. aan heliocentrische astrologie) zich zullen ontwikkelen. Hier staat de VZLA voor open en het onderzoeken ervan is één van de doelstellingen van onze vereniging, naast de eerder genoemde kwaliteitsbewaking, gedegen onderwijs, goede verspreiding en toepassing van de zwarte lichten.

Wij willen graag een interactieve vereniging zijn en daarom is gekozen voor veel activiteit via onze website. Dit betekent dat er geen blad wordt uitgegeven, de leden ontvangen elke maand een artikel dat ze kunnen lezen via het gesloten gedeelte voor leden op de website. De vereniging heeft een forum waarop gediscussieerd kan worden over de artikelen of andere actualiteiten. Er komt een database van allerlei wetenswaardigheden en oude artikelen. De gecertificeerde leden hebben de mogelijkheid om via de website hun activiteiten te promoten. Daarnaast zijn uiteraard de activiteiten en informatie van de vereniging op de website toegankelijk. Tweemaal per jaar zal er een bijeenkomst worden georganiseerd met lezingen en/of workshops.

Ontwikkelingen en toekomst
Vanaf oktober 2011 zijn de eerste artikelen naar de leden gestuurd en was er een aanloopfase van de vereniging met o.a. een zeer geslaagde kennismakingsbijeenkomst. Vanaf februari 2012 is de website in de lucht gegaan en krijgt de vereniging steeds meer vorm. De basis staat nu, wij zijn echter nog steeds bezig deze basis uit te breiden en te verstevigen. Wij hebben nog vele plannen die wij willen uitvoeren, kortom wij zijn volop in beweging en ontwikkeling en dat is precies wat we ook willen blijven doen als Vereniging Zwarte Lichten Astrologie!