Contact bij voorkeur via WhatsApp 06 - 50 52 53 73. Dankjewel ♥

Artikel 'Een kijk op 2023'

December 2022

Belicht vanuit numerologie, pentalogie, astrologie en tarot.

2020

Natuurlijk waren er de zeer belangrijke grote conjuncties van 2020. Maar eigenlijk begon het nieuwe hoofdstuk van de aarde al in 2001 en vond de initiatie van de 21e eeuw plaats in 2020, zie verder mijn artikel over 2020.

Daarnaast was er op 21 juni 2001 een bijzondere eclips op 0 graden kreeft. 2001 was natuurlijk het jaar van de val van de Twin Towers en de grote gevolgen die dat gehad heeft voor de wereld.

En deze eclips herhaalde zichzelf nog eens op 21 juni 2020. Dat is bijzonder omdat het zelden voor komt dat een eclips aan het begin van een seizoen valt. Naast de eclips van 2001 en 2020 was de laatste eclips op 0 graden in de hoofdtekens op 22 december 1889 op 0 graden steenbok. Ook over deze periode valt genoeg te vertellen, maar dit laat ik nu buiten beschouwing.

In een geboortehoroscoop zullen planeten op 0 graden ram, weegschaal, kreeft en steenbok prominent zichtbaar voor de buitenwereld uitwerken. Het kan iemand zelfs beroemd maken. Een eclips op deze graden zorgt voor grote collectieve veranderingen. Verder schijnt een eclips haar licht op dat wat verduisterd is geweest.

Wat is de symboliek van Kreeft? Collectief gezien staat Kreeft voor het volk, maar het symboliseert ook al onze emoties en conditioneringen. Een eclips zet iets in het licht wat in ons onbewuste zit. Dat wat verduisterd is wordt dan in het licht gezet. Nu staat Pluto nog in steenbok, maar er is een duidelijke relatie met kreeft. Als astroloog neem je altijd de gehele as mee in de duiding. Ik kom terug op het thema kreeft.

Pluto in Steenbok en Waterman

We kunnen er niet omheen. De langverwachte transitie van Pluto in Steenbok naar Waterman komt eraan. Maar Pluto loopt nog even heen en weer van Steenbok naar Waterman en weer terug, tot 2024. 

Astrologen gaven het eind 2019 al aan; de laatste graden van Pluto in Steenbok worden de dictatorgraden genoemd en we hebben sindsdien wereldwijd genoeg oorlog, onderdrukking, schandalen en slecht management gezien. Dat klinkt ellendig, maar we kunnen iets pas oplossen als het probleem in het licht gezet wordt. Pluto in Waterman zie ik als een initiatie in het Watermantijdperk. De precessie wijst nu naar de as Waterman-Leeuw (zie bronvermelding punt 1 en 2). Precessie is de cirkel die de poolas gedurende 25.920 jaar beschrijft door de dierenriem. Hoewel er verschillende berekeningen zijn, ga ik er vanuit dat we astrologisch gezien de overgang naar het nieuwe Waterman tijdperk gemaakt hebben.

Maar we hebben nu tot 19 november 2024 nog wisselend te maken met Pluto in Steenbok. Ik heb het gevoel dat Pluto in de as Kreeft-Steenbok veel te maken heeft met een collectief volkeren trauma. Elke 124 jaar komt Pluto in Steenbok of Kreeft te staan. Deze periode lost oud trauma op, en/of er ontstaat nieuw trauma. Kreeft en Steenbok zijn onze collectieve ouders, gezaghebbers en bestuurders. Keer op keer heeft de mens niet kunnen leven vanuit onvoorwaardelijke liefde en innerlijke autoriteit. Er was altijd wel een autoriteit zoals de staat, een geestelijke, of een familiehoofd die ons vertelde welke normen en waarden belangrijk zijn en hoe we horen te leven. De vrouw en daarmee onze vrouwelijke waarden, stonden onder druk en deze traumatische energie werd generatie op generatie doorgegeven. We hebben onze innerlijke man en vrouw, de animus in de vrouw en de anima in de man, niet volledig kunnen leven. De hele mensheid heeft trauma heeft opgelopen. De eclips van 21 juni 2001 en 2020 op 0 graden kreeft is wat mij betreft een teken dat er bewustwording en daarmee heling ontstaat op bovengenoemd thema. Wellicht duurt het nog een tijdje voordat alles is opgelost, maar er is geen weg terug meer.

Als ik terugkijk wanneer Pluto de laatste keer in Steenbok stond (1762-1777) dan was dat vlak voor de Franse Revolutie (1789-1799) die plaats vond met Pluto in waterman. Rond deze tijd ontstond ook de Industriële Revolutie en de Onafhankelijkheid van de Verenigde Staten werd een feit. Het land maakte zich los van Groot Brittannië en ieder mens kreeg gelijke rechten (op papier). Toch nam de macht van een kleine groep mensen toe, met enorme gevolgen voor de mensheid nu.

In 2022 kreeg de Verenigde Staten de eerste Pluto terugkeer. Pluto staat dan op dezelfde positie als ten tijde van de Onafhankelijkheidsverklaring. Pluto als heerser van schorpioen gaat over transformatie. Omvorming van dat wat in de kern niet zuiver is. Feitelijk is Pluto een brenger van licht. Hij verlicht datgene wat niet klopt, dat wat een nieuwe vorm mag krijgen. Pluto legt bloot, hij ontmaskert en bekrachtigt dat wat met een zuivere intentie en handeling tot stand komt. De Pluto terugkeer in het 2e huis in Steenbok vraagt om zuivering van normen en waarden, maar ook het geldsysteem en de landbouw vallen in het 2e huis. De invloed van de VS op de wereld is groot. 

Onafhankelijkheidsverklaring
4 juli 1776

Hopelijk wordt de Aarde meer en meer gezien als een logeeradres waar we met eerbied en respect mee om moeten gaan. Ook de inkomensongelijkheid valt onder het 2e huis. De Amerikaanse Droom blijkt maar voor enkelen weggelegd. De macht van de rijken is groter geworden en de onvrede onder burgers neemt (wereldwijd) opnieuw toe. Ook dit komt steeds meer naar buiten. Onder invloed van Pluto verschuiven machtsverhoudingen en alles wat geen stevige fundering heeft zakt als een kaartenhuis ineen. Met Pluto die binnenkort Waterman ingaat komt er hopelijk ruimte voor een systeem waarin humaniteit, gelijkwaardigheid en universele liefde voor dier, mens en eerbied voor onze Moeder Aarde een hoofdrol spelen.

Terug naar Pluto in Kreeft. Pluto stond de laatste keer in Kreeft rond het begin van de 1e Wereldoorlog en vlak voor de 2e Wereldoorlog bereikt Pluto o graden Leeuw. Wat heeft de mens geleden in die periode. Al het collectieve lijden wat in eeuwen en eeuwen is opgebouwd en wat elk mens in zijn DNA heeft zitten mag daarom nu geheeld worden. In dat licht bezie ik ook discussies over Zwarte Piet, het slavernij verleden en alle andere ellende die te maken heeft met ongelijkheid en wreedheid uit het verleden. Ik ga ervan uit dat wij incarnatie na incarnatie trauma’s meemaken en die nemen we keer op keer mee. 

Verder herhaalt de geschiedenis zich telkens weer op een iets andere manier, tot het punt waarop een trauma geheeld wordt. Zie het als een weegschaal die in balans gebracht mag worden. Dit past ook mooi bij de dualiteit waar we op aarde altijd mee te maken hebben gehad. Dus tot Pluto Waterman ingaat hebben we nog meer de kans om collectief trauma te helen door begrip en erkenning. Hiermee helen we niet alleen persoonlijk trauma, maar ook trauma’s van voorouders. Dit vraagt wel om een toename van bewustwording waar onze incarnaties op aarde nu eigenlijk over gaan. Uiteindelijk bidden we nu niet meer voor vrede, maar voor BEWUST WORDEN. Als leiders dan ook nog eens bewust en liefdevol leiderschap laten zien dan komt het wel goed met onze prachtige planeet.

Astrologie en 2023

Pluto bereikt 23 maart 2023 0 graden waterman. Vervolgens blijft Pluto heen en weer lopen tussen de laatste graden van Steenbok en de eerste graden van Waterman tot 19 november 2024. Dan staat Pluto tot 2044 definitief in Waterman.
Het is mogelijk om van elke ‘’geboorte’’ een horoscoop te trekken, zo ook van Pluto die waterman in gaat. Hoewel deze horoscoop voor elke plaats of land gemaakt kan worden en daarmee de huiscuspen zullen verschillen, blijven de planeten in de tekens veelal gelijk. De ingressiehoroscoop van Pluto in Waterman op 23 maart 2023 te ‘s-Gravenhage laat zien dat er direct een boel gebeurt. Pluto staat nog in het 6e huis, vlakbij cusp 7. Pluto maakt dus op een waterman manier verbinding met de thema’s van het 6e en 7e huis. Onder de heerschappij van het 6e huis vallen de publieke gezondheid, gezondheidsdiensten, maar ook het werkende volk, de vakbonden en het leger bijvoorbeeld. Het 7e huis betreft alle soorten relaties met andere landen. Pluto legt bloot wat niet klopt en transformeert bovengenoemde thema’s. Verder maakt Pluto meen sextiel met de zon die net het lentepunt op 0 graden ram voorbij is. Pluto staat dan vierkant de knopen-as en conjunct het Beest. Het beest gaat over oerkracht, ongeconditioneerde onaangepaste energie. Het tegengestelde punt van het Beest betreft de Draak welke conjunct de ascendant staat, daar waar we tot in de puntjes verzorgd en aangepast zijn. In de ingressiehoroscoop voor Nederland zie je dat Mercurius, de cusp van het 10e huis en Cheiron samenvallen in het teken ram. Het 10e huis in een landenhoroscoop symboliseert de autoriteit, de regering, of de Premier bijvoorbeeld. 

Cheiron staat voor collectieve pijn en mercurius staat voor alles met betrekking tot handel en communicatie. Deze stand symboliseert voor mij de pijn van het volk uit het verleden en de noodzaak om deze pijn uit te spreken en te erkennen, zowel persoonlijk als collectief, zodat het verleden geheeld kan worden. Denk aan de erkenning en spijtbetuigingen over het slavernij verleden van onze regering aan gedupeerden. We zijn pas vrij wanneer alle conditioneringen opgelost zijn, zowel op persoonlijk als op collectief niveau. In eerste instantie zou in 2023 de bestuurlijke vlam in de pan kunnen slaan, maar in een later stadium, wellicht 2024, zal verdeeldheid in samenwerking overgaan. Zou de overgang van teken door Pluto ook iets met de Provinciale Staten verkiezingen op 15 maart 2023 te maken kunnen hebben? 8 dagen na deze verkiezingen treedt Pluto het teken waterman binnen, maar op dat moment staat Pluto nog op de 30e graad Steenbok. Een graad die leiders een enorm charisma geeft, zoals de Rattenvanger van Hamelen. De vraag is of dit charisma en magnetisme juist en met zuivere intentie ingezet wordt. Daarom is het juist nu zo belangrijk om het pure zelf als kompas te gebruiken. Beweeg mee met de omgeving, maar blijf innerlijk gecentreerd.

The Seven Creative Principles

Numerologie, Pentalogie, Tarot en 2023

2022 was een confronterend jaar met al die tweeën. Er was veel verdeeldheid en mensen stonden soms lijnrecht tegenover elkaar, wat wel kenmerkend is voor negatieve uitingen van het getal 2. Tot het jaar 2030 hebben we sowieso nog met de splijtende krachten van de 2 te maken, maar de 2 kan ook verbinden en onze intuïtie versterken. 2+0+2+2=6 De pentalogische 6 heeft mars als planeetsymbool en dit kan ik wel plaatsen met de start van de oorlog in Oekraïne op 24 februari 2022. Wat staat ons in 2023 te wachten? In 2023 hebben we te maken met het getal 7 (2+0+2+3=7). De 7 heeft als planeetsymbool de geestelijke Zon, maar ook planeet Aarde valt pentalogisch onder de 7. De Zon heerst over het teken leeuw en leeuw is weer onderdeel van de waterman-leeuw polariteit. 

Dit valt weer mooi samen met Pluto’s intrede in waterman. Een 7 jaar vraagt om bewustwording en het terugvinden van innerlijke leiding, zodat een uiterlijk autoritair leiderschap verdwijnt omdat het geen functie meer heeft. Zolang de mens niet vanuit innerlijke liefde en leiding leeft wordt deze ook maatschappelijk niet geleefd. Zo binnen, zo buiten, zo boven zo beneden. Als laatste nog De 7e tarotkaart de Zegewagen. Deze symboliseert in de kern de wagenmenner ofwel de ziel, die de wagen bestuurd. De wagen is een symbool voor het aardse lichaam en leven. De wagen is alleen goed bestuurbaar wanneer de menner volledig in evenwicht is. Dat vraagt volledige concentratie, je moet met moderne termen gezegd volledig ‘’in the flow’’ zijn, levend in het ritme van het zelf. Een 7 jaar vraagt dan ook om voldoende tijd vrij te maken voor verstilling.

Als laatste de invloed van het getal 23 waarmee we in 2023 te maken krijgen. 23 is een getal dat vraagt om soepel meebewegen met alle snelle veranderingen waar we collectief mee te maken hebben. Het is een getal waarmee je het onverwachte en het ongelofelijke mag verwachten. Nieuwe ontdekkingen of onthullingen bijvoorbeeld. Maar ook de kracht van vrijheid en vrij zijn die elk mens tot uit een ver verleden in zijn DNA heeft zitten. Wellicht is dit een jaar van het hervinden van de innerlijke kracht die elk mens bezit, als hij er maar in gelooft.

Bronvermelding

Nr Titel Naam / Uitgeverij / Link
1 Artikel 'Wat is Precessie?' https://www.tijdgeest.eu/precessie.html
2 Artikel 'When does the Age of Aquarius begin?' https://earthsky.org/human-world/when-will-the-age-of-aquarius-begin