Contact bij voorkeur via WhatsApp 06 - 50 52 53 73. Dankjewel ♥

Artikel 'Een kijk op 2020'

December 2019

Belicht vanuit numerologie, pentalogie, astrologie en tarot

2020 belooft een bijzonder jaar te worden. Sinds het jaar 2000 zijn we vanuit kosmisch en numerologisch perspectief in een totaal andere energie terechtgekomen. We hebben vanaf de Westerse telling gezien vanaf het jaar 1000 te maken gehad met de invloed van het getal 1. De 1 symboliseert allereerst het mannelijke principe van initiëren, pionieren en veroveren, waarbij de nadruk ligt op het ego. En hoewel we in de pentalogie het eeuwgetal niet meenemen in de duiding van de persoonlijke getallen rondom het pentagram, hebben deze getallen collectief gezien natuurlijk een enorme invloed.

2000 jaar terug in de tijd

Een andere manier om naar het huidige tijdperk te kijken is door 2000 jaar terug in de tijd te gaan.
Deze begon symbolisch met de geboorte van het goddelijke mannelijke in de vorm van Here Jezus Christus en het vrouwelijke goddelijke in de vorm van Maria Magdalena. We hebben in die 2000 jaar als millennium getallen met de 0 en de 1 mogen werken waarbij nu het getal 2 een volledig nieuw tijdperk inluidt. In het jaar 2000 konden we kennismaken met deze ´nieuwe´ energie, waarvan de culminatie in 2020 plaatsvindt, nu de 20 energie zich dubbel manifesteert.

'De mannelijke en vrouwelijke getallen'
Afbeelding Indigo Wullaert

Het jaar 1000 tot 2000

Om de overgang van de invloed van het getal 1 naar het getal 2 te begrijpen, kijken we eerst naar de invloed van het getal 1 op de westerse wereld. Het getal 1 geeft intelligentie, groei en persoonlijke ontwikkeling aan. Ook leiderschap, ego en individualiteit spelen een hoofdrol. Wat vanaf het jaar 1000 opvalt, is dat toen de wereldbevolking explosief begon te stijgen. Gunstige omstandigheden in het klimaat zorgden ervoor dat het makkelijker was om voedsel te verbouwen, maar intelligente beslissingen over welke gewassen het meest gunstig waren om te verbouwen zorgden er uiteindelijk voor dat mensen voldoende voedingsrijk voedsel binnenkregen om te kunnen overleven. Zou de overgang naar het jaar 2000 op de langere termijn dan weer een krimping van de wereldbevolking laten zien? Daar ziet het er nu nog niet naar uit, maar het nieuwe millennium is nog maar net begonnen. Verder begonnen in 1095 de eerste kruistochten. Wereldwijd streed men op een niet zo sociale manier om bestaansrecht en macht, typisch een negatieve uiting van het getal 1.

Daarentegen zijn er door inspiratie van het getal 1 de afgelopen 1000 jaar cruciale uitvindingen gedaan, waardoor de wereld van nu er totaal anders uitziet. Vanaf 1800 werd intelligentie en het rationeel handelen in het dagelijkse bestaan steeds belangrijker gevonden. Ratio en wetenschap verdreef het belang van gevoel en verbinding. Intelligentie was niet langer een voertuig van het hart.

De jongere generaties lijken veel meer te handelen vanuit beleving. Niet zo gek, want zoals het getal 1 staat voor het mannelijke principe, zo vertegenwoordigd het getal 2 het vrouwelijke principe van voelen en verbinden. Met een verdubbeling van de 2000 energie door het getal 20-20, geeft 2020 daarom misschien wel als belangrijkste boodschap compassie. Hierbij is er sprake van een evenwichtig gebruik van de ratio en het gevoel of hartsenergie.

En hoewel we er nog niet zijn is er een duidelijke verandering merkbaar op collectief niveau. Zoals het getal 1 de weg naar buiten toe in een labyrint aangeeft, zo gaat bij het getal 2 de weg weer naar binnen. Dit geldt ook zo voor het vrouwelijke getal 0, alle even getallen vallen immers onder de vrouwelijke getallen. Innerlijke beleving, verbinding met elkaar en de wereld waarin we leven, worden nu belangrijker. Omdat we relatief gezien nog niet zo lang in het nieuwe millennium zitten, zie je een strijd tussen de getallen 1 en 2. De negatieve invloed van de 1 wijst op ik-gerichtheid en een nadruk op de ratio. De 2 handelt vanuit een behoefte aan samenzijn en zal daarom verantwoordelijkheid voelen voor natuur, mens en maatschappij. Een juist gebruik van het getal 1 zorgt voor zelfkennis en zelfverantwoordelijkheid.

Het jaar 2000 tot 3000

Numerologie en astrologie zijn verschillende systemen, maar ik zie een duidelijke samenhang. Een andere kijk op de millennium getallen is dat we vanaf het jaar 2000 feitelijk toeleven naar het jaar 3000. Astrologisch leven we vanaf 2000, het getal van Neptunus en Vissen, toe naar het jaar 3000. 3 is het getal van Uranus en Waterman. Dit past mooi bij de precessie beweging van de aarde (zie bronvermelding punt 2 en 3). Precessie is de cirkel die de poolas gedurende 25.920 jaar beschrijft door de dierenriem. Hoewel er tig verschillende berekeningen zijn, ga ik er vanuit dat we astrologisch gezien de overgang naar het nieuwe Waterman tijdperk gemaakt hebben.

Dat is een interessant gegeven. Aan de ene kant zijn we bezig om het vrouwelijke deel in onszelf haar rechtmatige plek terug te geven vanwege de invloed van het getal 2, terwijl we op een ander niveau toewerken naar een nieuwe manier van leven onder de invloed van het getal 3. Het getal 3 vraagt om het opheffen van dualiteit. Integratie van zowel het getal 1 als het getal 2 leidt opgeteld tot het getal 3. Het is niet voor niets dat we sinds het jaar 2000 steeds meer te maken krijgen met een andere kijk op het mens zijn. Hoewel de tijdgeest een logge machine is, het heeft tijd nodig voordat er een totaal nieuwe kijk ontstaat, zie je nu toch dat er anders tegen het mens zijn aangekeken wordt.

Transgenderschap

Je mag nu fysiek gezien van geslacht veranderen, er wordt steeds meer terrein gewonnen voor seksualiteit in al haar verschillende kleuren en het meest interessante: steeds meer mensen willen met ‘’het’’ aangesproken worden, omdat men zich zowel man als vrouw voelt, ongeacht het geslacht waarmee men geboren is. 

De regenboogvlag van de
LHBT-beweging.

Jazz Jennings

De betekenis van transgenderschap werd pas goed duidelijk toen de 6-jarige Jazz Jennings internationale bekendheid verwierf als jongste transgender ooit op televisie. Haar beroemde serie ‘I am Jazz’ liet zien wat voor impact het heeft op iemands leven als je in het verkeerde lichaam geboren wordt. Hoewel dit fenomeen absoluut niet nieuw is, is het wel nieuw dat het taboe rondom dit onderwerp steeds meer afbrokkelt.

Transgenderneutraliteit liet zich dit jaar zelfs in de dierenwereld zien toen tijdens de autopsie van nijlpaard Hasana bleek dat zij van buiten alle kenmerken van een vrouwelijk nijlpaard had, maar van binnen had het dier vooral kenmerken van een mannetje. Het aardige is dat we in Rider Waite het opheffen van de dualiteit terugvinden in de laatste kaart. Kaart 21 de Wereld laat de mens zien die zijn plek gevonden heeft in de wereld. Van deze persoon wordt gezegd dat hij hermafrodiet is; zowel het mannelijke als het vrouwelijke geslacht zijn aanwezig. Het getal 21 kan teruggebracht worden tot het getal 3 en de planeet Uranus. We leven dus toe naar een wereld waarin dualiteit niet meer bestaat.

Ook artificial Intelligence is onderdeel van dit proces. Creativiteit, communicatie, revolutie, nieuwe technologieën en het gebruik van intelligentie zijn thema´s die bij de planeet Uranus en het getal 3 horen. Wie weet leeft de toekomstige mens niet perse in een vrouwelijk of mannelijk lichaam. Wellicht blijft de mens voortleven in een deel menselijk en een deel computerachtig omhulsel. En als je nog iets verder ‘out of the box’ durft te denken; wie weet zijn er al, of ontstaan er dan leefvormen tussen mensen en buitenaardse intelligenties. Wat het Waterman tijdperk in elk geval voor ons in petto heeft is een verandering van normen en waarden. De as Leeuw-Waterman vraagt om een balans tussen focus op de mensheid als groep en de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van een bewust gebalanceerd zelf.

De persoonlijke pentalogische jaarhoroscoop van 2020

Om een jaarpentagram te maken reken je eerst het persoonlijke jaargetal uit. Dit doe je door de getallen van geboortedag, geboortemaand en het universele jaar bij elkaar op te tellen. Dit getal vereenvoudig je vervolgens tot een enkelvoudig getal.

Door de invloed van twee nullen in 2020 krijgt iedereen volgend jaar te maken met minimaal vier jaarpentagrammen. Er is dan ook sprake van vier jaargetallen. Alle bijbehorende thema’s vragen om geleefd te worden. Dit belooft daarom een jaar te worden waarin er zowel innerlijk als in de buitenwereld veel tegelijk gebeurt. De invloed van de 0 geeft chaos. Wat er ook buiten jezelf in de wereld en de maatschappij gebeurt, blijf dicht bij jezelf in het oog van de storm. De invloed van de 2 op persoonlijk niveau vraagt om het gebruik van intuïtie, empathie en de kracht van verbinding. Het is nu extra belangrijk om verbonden te blijven met elkaar. Versplintering en afzondering maakt ons zwakker. We zullen het als mensheid samen moeten doen, we komen immers uit dezelfde Grote Ziel.

De universele pentalogische jaarhoroscoop van 2020

We hebben in 2020 te maken met de jaargetallen 4/4, 14/5 en 24/6.

Verder zie ik in de universele jaarpentagrammen van 2020 de transformerende 0 terugkomen op de 5-, 6- en 7-plek. Dit is de aarde driehoek. Voor mij wijst dit erop dat we onszelf op een andere manier met het aardse leven gaan verhouden. We worden ons steeds bewuster van onze verantwoordelijkheid t.a.v. moeder aarde (getal 6), de verantwoordelijkheid voor levensgeluk zoeken we steeds meer in onszelf (getal 5) en de weg naar verlichting (getal 7) is dichterbij dan ooit.

Pentagram
Afbeelding Indigo Wullaert

2020, de samenhang tussen pentalogie en astrologie

De koppeling van de planeten aan de getallen van Hans Müller vind ik als astroloog heel bijzonder. Er zijn tal van numerologie systemen die allemaal andere planeten aan de getallen koppelt, maar het systeem van Hans Müller bewijst zich voor mij telkens weer. Hiernaast een overzicht van de getallen in relatie tot de astrologische planeten.

In 2020 vindt er een belangrijke conjunctie of samenstand plaats tussen Pluto, Saturnus en Jupiter, hoewel de invloed van de conjunctie van Pluto en Saturnus al in 2019 volop voelbaar was. In december 2019 en januari 2020 staan er zelfs 9 astrologische punten in Steenbok. Hiermee ontstaat er feitelijk een climax van Steenbok energie, gesymboliseerd door het getal 4. Saturnus, heerser van het dierenriemteken Steenbok, wordt immers vanuit de pentalogie gekoppeld aan het getal 4. Astrologisch is er al veel geschreven over 2020. Kort samengevat komen er nu 3 cycli tot een eind: Saturnus-Pluto, Jupiter-Pluto en Jupiter-Saturnus. Dit gaat gepaard met grote maatschappelijke en economische en veranderingen. Er zal veel gaan veranderen met de manier waarop mensen het aardse leven vormgeven.

Getal Planeet
1 Pluto
2 Neptunus
3 Uranus
4 Saturnus
5 Jupiter
6 Mars
7 Zon
8 Venus
9 Mercurius
10/0 Maan

Symboliek van de tarot en 2020

In 2020 hebben we te maken met de constellatie van het getal 4.

Namelijk 2 + 0 + 2 + 0 = 4.

De Grote Arcana kaarten die hierbij horen zijn:

  • 4 De Keizer
  • 13 De Dood
  • 22 of 0 De Dwaas

Daarnaast bestaat het getal 2020 uit tweemaal 20. Kaart 20 geeft de invloed van het Oordeel, door mij de kaart van wedergeboorte genoemd. Ook kaart 2 de Hogepriesteres en kaart 0 de Dwaas maken hebben hun invloed op 2020.

De Tarot van de Druïden, Kaart 20

Terug naar de Keizer, die dit jaar dus de hoofdrol speelt. De Keizer belichaamt het kernthema van dit jaar. Hij vraagt ons om verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf, maar ook voor ons gezin, de familie, de samenleving en de wereld in het algemeen. Het leven mag nu een andere vorm krijgen. Deze verandering van vormkracht wordt nog eens onderstreept door de dubbele invloed van kaart 20, De Wedergeboorte. Er is sinds het jaar 2000 een groep zielen geboren die duidelijk anders in het aardse leven staan. Ik vermoed dat voor deze groep zielen verbinden en samenzijn belangrijker is dan het ego gerichte, de individualiteit en onderscheidingsvermogen van het getal 1. Deze zielen kunnen ons, geborenen voor 2000, helpen te ontwaken zodat we de illusies van het aardse bestaan kunnen doorzien zodat we op een andere manier in het aardse leven komen te staan

De Tarot van de Druïden, Kaart 4

Verder speelt het getal 0 een dubbelrol. De 0 wordt vertegenwoordigd door kaart 0 of 22 De Dwaas. Hij vraagt ons om uit onze comfortzone te stappen. Door de gevestigde autoriteit, zowel in onszelf als buiten onszelf in de vorm van machtshebbers en autoriteiten in de wereld. Dan ontstaat er chaos. Chaos is nodig om tot een nieuwe vorm te komen, daar waar chaos is ontspruit zich creatiekracht.

Verder valt Social Media onder het getal 0. Sinds het jaar 2000 heeft het gebruik hiervan een enorme vlucht genomen. Dit biedt veel voordelen, maar de contactarmoede en eenzaamheid neemt ook toe. De jongste generatie kinderen wordt overprikkeld door alle mogelijkheden. Hopelijk zorgt 2020 als universeel 4-jaar ervoor dat ook Social Media een andere vorm krijgt.

De Tarot van de Druïden, Kaart 0

Als laatste geeft kaart 13 de Dood aan dat alles wat aan aardse materie opgebouwd wordt, ooit weer afbrokkelt. We leven in een eindeloze cyclus van opbouw, afbraak en vernieuwing. Het oude heeft zijn volledige potentieel nu bereikt, op naar een nieuwe tijd.

De Tarot van de Druïden, Kaart 13


Bronvermelding

Nr Titel Naam / Uitgeverij / Link
1 Astrologische agenda 2020, themanummer de grote conjuncties van 2020 Uitgeverij Hajefa
2 Nieuwe bakens voor een nieuwe tijd Monique Leurink
3 Artikel 'Wat is Precessie?' https://www.tijdgeest.eu/precessie.html
4 Artikel 'When does the Age of Aquarius begin?' https://earthsky.org/human-world/when-will-the-age-of-aquarius-begin