Artikel ParaView
'Numerologie waarbij de mens centraal staat'

Na een paar inspirerende consulten met Henk Hollmann van Stichting de Ster besloot ik me middels zelfstudie verder in de pentalogie te verdiepen. Bij elk astrologisch consult legde ik de pentalogische horoscoop ernaast om informatie te verzamelen. Uiteindelijk resulteerde dit in het schrijven van een basisboek pentalogie. Astrologie is al sinds kinds af aan mijn grote spirituele liefde, maar de pentalogie blijkt even zoveel diepgang te hebben.

Pentalogie is een bijzondere vorm van numerologie, waarbij de getallen uit de geboortedatum op twee verschillende manieren om een pentagram heen gezet warden. De optelling van de geboortedatum ,ook wel levenslesgetal genoemd, is het uitgangspunt van de pentalogie. Dit getal geeft aan wat jouw belangrijkste opdracht of levensles op aarde is. Alie losse getallen van de geboortedatum staan altijd in dienst van de levensles. Het levenslesgetal wordt daarom in het midden van het pentagram gezet.

November 2018

Bezieling

Het pentagram symbool wordt al zeker al 5000 jaar gebruikt. Het werd al gebruikt door de Mesopotamiërs om de richtingen voor, achter, links, rechts en naar boven aan te geven. Ook nu wordt het pentagram gezien als een wiskundig, heilig en magisch symbool. In natuurreli­gie wordt het pentagram gezien als sym bool van de mens. Het bovenste punt vertegenwoordigt het element ether, of het goddelijke en de vier punten eronder staan voor de aardse elementen vuur, lucht,water en aarde. Ether heerst over het aardse en staat voor bezieling. Het handelen van de mens kan alleen dan vruchtbaar zijn als er met bezieling te werk wordt gegaan.

Hans Müller

In het systeem van pentalogie verte­genwoordigt de vijfpuntige ster de mens. Er wordt niet alleen gewerkt met de getallen 1 tot en met 9, maar ook het getal 0/ 10 wordt meegenomen als belangrijk onderdeel van dit systeem. Dit systeem is in de jaren zestig van de vorige eeuw bedacht door Hans Müller, die leefde van 1898- 1985.Klik op de Afbeelding om te vergroten