Tendens April 2019


Numerologisch gezien is april een belangrijke maand. In januari begon het nieuwe jaar. Er werden intenties gevormd, plannen gesmeed en men begon het nieuwe jaar in gedachten al vorm te geven. April is met het getal 4 een maand van manifestatie. Januari, februari en maart zijn de maanden om plannen te maken en te laten rijpen, waarna er in april spijkers met koppen geslagen worden. 

De serieuze en verantwoordelijke Keizer ziet toe op dit proces. Hij heeft met de ramskoppen op zijn troon, naast een goed gevoel voor autoriteit, ook ondernemende en vormgevende kwaliteiten. Verder staat de astrologische Zon tot en met 20 april in het teken Ram, waarmee veel van de kwaliteiten van de Keizer nog eens onderstreept worden. 

In algemene zin heeft er met de intrede van Ram een explosie van groei en bloei in de natuur plaatsgevonden. Ram staat voor de soldaat en het overlevingsinstinct. Maar ook de zoektocht naar de eigen identiteit is een Ram thema. De zonnekracht neemt nu snel toe waardoor het energiepeil weer stijgende is.

De universele energie van april 2019 geeft opgeteld 4+2+0+1+9= 16/7. Hier is de invloed van de Toren en de pentalogische 1-6 as aanwezig. Zowel collectief als op persoonlijk niveau kunnen er confrontaties ontstaan. Ego’s sneuvelen nu, de lagere wil verliest het uiteindelijk van de hogere wil, maar het is ook wilskracht en hard werken wat ons nu verder helpt. Verder kan onbalans er nu voor zorgen dat men in de overlevingsstand schiet. Om dit te voorkomen vraagt de 1-6 as om aarding zodat de scheppende krachten van het getal 1 concreet en praktisch gemaakt kunnen worden door de 6.

Lees verder over de interessante ontwikkeling rondom de zuidelijke maansknoop: